NL:

De vogel die de bloesem bezong is een beschouwing op het vinden van je eigen pad en het leven in harmonie met wat het leven je ook toewerpt. Een reflectie op droomachtige ambities, vertolkt als coming-of-age verhaal over eigenzinnige buitenchef Janne.

Komt binnenkort.


ENG:

The bird that sang the blossom is a reflection on finding your own path and living in harmony with whatever life throws at you. A reflection on dreamlike ambitions, interpreted as a coming-of-age story about headstrong outdoor chef Janne.  
Coming soon.
Using Format