Constructed Longing

afstudeerwerk 2019

NL: De foto als persoonlijk document heeft me altijd gefascineerd. Constructed Longing gaat over verlangen en het fotografisch medium.

Fotografie is bij uitstek geschikt om een eigen versie van de werkelijkheid samen te stellen. Misschien wel de belangrijkste universele beweegreden om te fotograferen is de foto als herinneringsdocument. Maar wat als momentopname begint kan door tijd, samenstelling, veranderende relaties en nieuwe ervaringen transformeren tot iets anders. Soms zelfs op zo’n manier, dat er een nieuwe, persoonlijke versie van de realiteit ontstaat - in stand gehouden door foto’s.

ENG: The photograph as a personal document has always fascinated me. Constructed Longing is about longing and the photographic medium. Photography is particularly suitable for constructing one’s own version of reality. Perhaps the most important universal motive for taking photos is the photo as memory document. However, what starts as a snapshot can transform into something else through time, composition, changing relationships and new experiences. 

Sometimes in such way, a new, personal version of reality is created - maintained by the photographs.

Using Format